Så kan ni göra

Här presenteras förslag på hur ni kan arbeta med värdegrund i er förening. Tips och idéer kommer från Jan Lindh som har många års erfarenhet av liknande arbete inom olika idrotter.

Inled med att utbilda alla ledare som sedan kan ta arbetet vidare ut i föreningen.

Följ upp med kontinuerliga möten tillsammans med utövare och ledare. Uppföljande möten stödjer att alla i föreningen lever enligt föreningens värdegrund.

Utöver ledare och idrottare omfattar värdegrundsarbetet också övriga krafter som verkar i föreningen. Över tid ska värdegrunden genomsyra alla delar av föreningen.

Följ en utbildningsplan med olika innehåll för olika åldrar (som det passar er förening). Underlaget från Field Skills rymmer material för alla i föreningen. Varje lag eller åldersgrupp får genomgång av relevant material med utgångspunkt i utövarnas ålder.

Kanske kan ni även införa utmärkelsen ”månadens värdegrundsidrottare” för att lyfta en individ i föreningen som utmärkt sig på ett positivt sätt och bidrar till att förverkliga värdegrunden.

Basketspelare

Så GENOMFÖRS värdegrundsarbetet

I praktiken sker arbetet med utbildningsplanen genom att ledare arbetar med de pass som är anpassade för utövarnas åldersgrupp. Ledarna tar i samband med träning, på planen eller i omklädningsrummet, tid för att gå igenom innehållet och prata om frågorna med spelarna i gruppen.