Så gjorde AIK Hockey

2021 startade AIK Hockey en värdegrundsutbildning med arbetsnamnet Mitt Bästa Jag, under ledning av Anders Gozzi och Jan Lindh.

AIK Hockey inledde med att utbilda alla ledare som sedan tog arbetet vidare ut i föreningens lag.

Satsningen på Mitt bästa jag följs upp med kontinuerliga möten med spelare och ledare som ska leda till att alla inom klubben lever enligt föreningens värdegrund.

Utöver ledare och spelare omfattar värdegrundsarbetet också övriga krafter som verkar i AIK Hockey. Över tid ska värdegrunden genomsyra alla delar av klubben.

AIK Hockey har en utbildningsplan med olika innehåll för olika åldrar. Utbildningen rymmer material för samtliga lag i föreningen. Varje lag får genomgång av relevant material med utgångspunkt i spelarnas ålder.

Utöver utbildningsplanen utser AIK Hockey ”månadens värdegrundsspelare” varje månad. En utmärkelse som lyfter en spelare i klubben som utmärkt sig på ett föredömligt sätt och bidrar till att förverkliga värdegrunden.

aik_stand_logo_hockey
Ishockeyspelare.

Så GENOMFÖRS värdegrundsarbetet

I praktiken sker arbetet med utbildningsplanen genom att ledare i de olika lagen arbetar med de pass som är anpassade för utövarnas åldersgrupp. Ledarna tar i samband med träning, på planen eller i omklädningsrummet, tid för att gå igenom innehållet och prata om frågorna med spelarna i gruppen.