Så gjorde AIK Hockey

2021 startade AIK Hockey en värdegrundsutbildning med arbetsnamnet Mitt Bästa Jag, under ledning av Anders Gozzi och Jan Lindh.

AIK Hockey inledde med att först utbilda alla ledare i början på hösten 2021 och sedan, under säsongen, tog ledarna arbetet vidare ut i föreningens lag.

Satsningen på Mitt bästa jag följs upp med  kontinuerliga möten med spelare och ledare som ska leda till att alla inom klubben börjar leva med föreningens värdegrund.

Utöver att omfatta ledare och spelare ska arbetet med värdegrund också gälla för alla som verkar i AIK Hockey, och över tid genomsyra alla delar av klubben.

AIK Hockey har en utbildningsplan som anger olika innehåll för olika åldrar. Utbildningen rymmer material för samtliga lag i organisationen och varje lag fick under första hösten en genomgång med olika inriktningar beroende på spelarnas ålder. 

Utöver utbildningsplanen arbetar AIK Hockey även med att, under pågående säsong, månad för månad utse månadens värdegrundsspelare, där föreningen lyfter en spelare i klubben som utmärkt sig.

aik_stand_logo_hockey
Ishockeyspelare.

Så GENOMFÖRS värdegrundsarbetet

I praktiken sker arbetet med utbildningsplanen genom att ledare i de olika lagen arbetar med de pass som är anpassade för sin åldersgrupp. Ledarna tar i samband med träning, på planen eller i omklädningsrummet, tid för att gå igenom innehållet och prata om frågorna med spelarna i sin grupp.