Field Skills IDROTT

För trygga ungdomar

Field Skills Idrott erbjuder alla föreningar i Sverige en utbildningsplattform för att aktivt arbeta med värdegrund. Här är alla föreningar är välkomna, stora som små. Utbildningspaketet täcker hela föreningens verksamhet från knattar och uppåt.

För att ta del av utbildningarna och få en egen föreningssida på Field Skills Idrott, kontakta henrik.larsson@fieldskills.se.

Basketspelare
Volleybollspelare

Ungdomar med mod, kraft och kunskap att göra kloka val

Sveriges Bryggerier arbetar aktivt med fyra alkoholfria zoner – ungdomen, graviditeten, trafiken och på arbetet. För att främja en aktiv och alkoholfri ungdom har Sveriges Bryggerier initierat värdegrundsprojektet Field Skills Idrott – en plattform för idrottsföreningar att guida ungdomar till sunda värderingar samt kunskap och motståndskraft mot såväl alkohol som grupptryck, tystnadskulturer och olika typer av oönskade erbjudanden.

En aktiv och alkoholfri ungdom

De flesta barn och ungdomar i Sverige är någon gång aktiva i en idrottsförening. Föreningarna engagerar många föräldrar och andra vuxna och kan därmed bidra till en viktig uppfostringsmiljö där attityder och värderingar skapas. Idrotten kan ge tonåringar sunda ideal och en meningsfull fritid.  Samtidigt som idrotten kan vara en skyddsfaktor mot att ungdomar använder alkohol eller hamnar snett i livet, är det också så att många ungdomar kommer i kontakt med alkohol eller grupptryck genom just idrotten.

fs_om_fotboll_hl