Värdegrund FÖR alla FÖRENINGar

Riktade utbildningsinsatser kopplat till samhälle och trygghet.

DIGITALT MATERIAL FÖR DIN FÖRENING - GRATIS

Var med och arbeta för en schysstare idrott.

Mer info

Läs hur AIK Hockey har jobbat med materialet.

Från 7 år ”Hur ska vi vara mot varandra?”
Från 7 år ”Gruppens regler”
7-9 år ”Att vara en bra kompis/kamrat”
10 år ”Gruppen och jaget”
11 år ”Antimobbning”
12 år ”Mot rasism, fördomar och diskriminering”
13 år ”Att vara en förebild”
14 år ”Sexuell läggning och etnicitet”
15 år ”Alkohol och grupptryck”
16 år ”Allas rätt att vara den de är”

Utbildningsblock FÖR ALLA ÅLDRAR

Hur ska vi vara med varandra?

I den här övningen pratar ni om ord som är viktiga för hur vi är med varandra i föreningen och i laget. Här lyfter vi orden ansvar, respekt och attityd som exempel. Säkert finns det andra viktiga ord för er. Dessa ord kommer ni också att få lyfta i den här övningen.

Gruppens trivselregler

I den här övningen jobbar ni med er grupps egna regler. Det innebär att ni tillsammans bestämmer vilka regler ni ska ha för hur ni ska vara med varandra.

Utbildningsblock 7-11 år

Att vara en bra kompis | upp till 7 år

Hur är vi bra kompisar? Diskutera i gruppen hur ni tycker att en bra kompis ska vara. Det kan vara lätt att säga hur man ska vara en bra kompis men ibland svårt att alltid vara en bra kompis.

Att vara en bra kamrat | 8-9 år

Hur är vi bra lagkamrater? Diskutera i gruppen hur ni tycker att en bra kamrat ska vara. Vi är olika som människor och reagerar olika på olika situationer. Det är okej att känna känslor men vi kan välja hur vi uttrycker våra känslor.

Gruppen och jaget | 10 år

Vad är en bra grupp? En grupp jobbar mot ett bestämt mål tillsammans. Vi är olika som människor och behöver kunna arbeta tillsammans.

Antimobbning | 11 år

Vad är mobbning eller kränkning? Vad kan vi göra tillsammans för att motverka att mobbning och kränkningar sker?

Utbildningsblock 12-16 år

Mot rasism, fördomar och diskriminering | 12 år

Vad betyder rasism, fördomar och diskriminering och hur påverkar det oss? Hur kan vi i gruppen agera mot rasism, fördomar och diskriminering?

Att vara en förebild | 13 år

I övningen jobbar ni med vikten av bra förebilder. Vad är en bra förebild och vem kan vara en förebild? Hur kan ni vara en förebild för andra i gruppen och i föreningen?

Sexuell läggning och etnicitet | 14 år

I vår förening behandlar vi alla inkluderande oavsett vilken sexuell läggning eller etnicitet man har. I övningen arbetar vi med hur viktigt det är att vi alltid visar respekt oavsett vem man blir kär i eller var man kommer ifrån.

Alkohol och grupptryck | 15 år

Hur påverkar tobak och alkohol kroppen negativt? Vad är bra kost? Varför är det viktigt för barn och idrottare att äta rätt och inte använda tobak och alkohol?

Allas rätt att vara den de är | 16 år

Hur mår vi när vi verkligen får vara den vi är? Vi är alla olika som individer och måste få tillåtas att vara oss själva för att känna oss trygga och kunna utvecklas.